“Le condamné à mort”

Ik werk momenteel aan een compositie die bestaat uit meerdere doeken van verschillend formaat. Deze serie illustreert een verzameling fragmenten uit de tekst “Le condamné à mort” van de Franse schrijver Jean Genet.
Voor dit onderzoekende werk haal ik een aantal beelden en zinnen uit dit gedicht en vertaal flarden daarvan op doek. Op dit moment verkeert het werk nog in het stadium van schetsen en aquarellen, en aanzetten op papier en op juten dragers.


“En ce moment je travaille sur une composition comprenant différentes toiles de différents formats. Dans cette série est illustrée une sélection de fragments d’un texte de l’écrivain français Jean Genet intitulé “Le condamné à mort”.
Pour cette recherche je reprends quelques images et phrases de ce poème pour en replacer quelques bribes sur la toile. A ce jour, l’oeuvre est encore en phase de croquis, d’aquarelles et d’ébauches sur papier et sur des supports de jute.”